MFK

הבוקסר בעל האגרוף הענק

26/10/2018 // 2 תגובות

לאחר מלחמת העולם השניה הוטלו הגבלות חמורות על גרמניה ואיטליה בנושא בניה ואפילו עיצוב כלי רכב. לתקופה מסויימת בכלל נאסר עליהם לבנות כלי [.....]