האופנוע הצה"לי

על ידי אריק רצ'בסקי בהגיגים

נספח קטמ 640/400 לחוק השינוע הצה"לי קובע: האופנוע הצה"לי עובר טיפולים במועד, לפי הספר, בין אם [.....]

11 תגובות

דוגיגי דעות

Du_vintage bike guide_7
Du_dug video banner_5