אגרות רישוי ברכבי אספנות: ארכת הסדר קצרה עד סוף השנה

רכב אספנות הוא ברוב המקרים גרוטאה שעומדת שנים רבות ומצפה לשיפוץ, או נמצאת בעיצומו של תהליך שיפוץ מתמשך. בבוא היום, כשהיא סוף סוף עומדת על גלגליה, ניגשים הבעלים למשרד התחבורה ומסדרים לה מעמד של "רכב אספנות". כל אגרות הרישוי שלא שולמו במהלך השנים לא רלבנטיות ולא מחוייבות.

זו לשון החוק ע"פ תקנת התעבורה 281א(ה):

"רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רישיון הרכב תקף." 

הוראה זו היתה תקפה גם במקרה ורכב אספנות הועמד לשיפוץ נוסף, וגם במקרה בו נקנה רכב ישן שעתיד להגיע למעמד אספנות יום אחד אבל בינתיים אינו נוסע ורישיונותיו לא הופקדו. כלומר, רכב שגילו 30 שנה ומעלה נחשב לאספנות ואין משלמים עליו אגרות עבור אותן שנים בהן הועמד והושבת מסיבה זו או אחרת.

והנה, ב-14 ליולי שנה זו, יצאה החלטה מאגף הרישוי ונפלה כרעם ביום בהיר על ראשי האספנים: רכב שעדיין לא הגיע למעמד אספנות חייב בתשלום אגרות על כל השנים בהן לא שולמו. משרד התחבורה תירץ זאת כי הוראת החוק במשמעה חלה מלכתחילה רק על רכב אספנות ממש ולא על כאלו שעתידים להגיע למעמד זה.

המשמעות עבור ציבור האספנים היתה קשה, משום שבמקרים רבים אספן מוצא רכב ישן שננטש לפני שנים, בעליו הקודם לא טרח להפקיד את רישיונות הרכב, וכעת יהיה צורך לשלם אגרות רבות של שנות העבר, בסכומים שיהפכו את הרכישה ללא כדאית. בנוסף, אספנים רבים מחזיקים כיום רכבים שעתידים להיות "אספנות" בעוד מספר שנים, אך לא טרחו להפקיד את הרישיונות בידיעה כי ממילא יהיה פטור ברגע שהרכב יוכרז כ'אספנות'.

לכן, לפני 5 ימים בתאריך 20.8.19 נערכה פגישה בין ראשי 'מועדון החמש' לנציגי משרד התחבורה אגף הרכב תחום הרישו ובסיומה יצאו עם שתי ההחלטות הבאות שמתקנות את ההנחיה המעוולת במידת מה, ובעיקר נותנת אורכה לאספנים השונים "להציל" את רכב האספנות העתידי מתשלום אגרות.

ואלו הן:

א. עד לתאריך 31.12.2019, יוכלו בעלי רכבים המיועדים להיות רכבי אספנות לקבל "ויתור חוב חד פעמי" בהסתמך על הצהרה חתומה בפני עורך דין כי לא נעשה בו שימוש לאורך כל התקופה בה לא שולמו אגרותיו. כמו כן, בעל רכב מיושן יוכל להצהיר עליו כמיועד לאספנות ולהפקיד את רישיונותיו ללא תשלום אגרות עבר, בכפוף להצהרה בפני עו"ד כי הרכב לא היה בשימוש.

ב. החל מתאריך 1.1.2020, בעלים של רכב מיושן, יוכלו להפוך את רכבם לרכב "אספנות" רק אם שולמו כל אגרות הרישוי בגין הרכב או שרישיונותיו הופקדו כחוק בעבר. יחד עם זאת, יש לציין כי ל"רכב מיושן" אשר לא חידש את רישיונו לתקופה של מעל שנתיים, נכנס קוד ביטול "תקנות התעבורה". המשמעות של קוד זה היא שלא תיגבה אגרה בגין כל התקופה שהרכב היה תחת קוד הביטול האמור, ולכן החוב המקסימלי שבעל רכב מיושן יצטרך לשלם הוא של שנתיים בלבד.

הפירוש המעשי של התקנות החדשות הוא כזה: אם יש לך רכב שגילו מעל 19 שנה ואתה מעתד אותו להיות אספנות, לך תפקיד את רישיונותיו עכשיו, עד סוף שנה זו בצרוף הצהרה חתומה. החל מתחילת השנה הבאה (2020) תאלץ לשלם אגרות של שנתיים על התקופה שבה הרכב כבר היה מיושן אבל עוד לא הגיע לגיל אספנות.

והפירוש המעשי יותר של כל הסיפור הזה הוא כי משרד התחבורה מנסה לבצע מחטפי גביה על מנת להעשיר את קופת הממשלה וכדאי להיות עירניים, גם ובמיוחד לגבי רכבי אספנות.

ההנחיות החדשות וטופס הצהרה בפני עורך דין (לחצו להגדלה)

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם