XT600

אופנוע גיבור

02/10/2019 // 7 תגובות

האופנוע שלי גיבור. הוא לא תמיד היה כזה. הוא אפילו לא ידע שהוא אי פעם יהיה כזה. ופתאום, הוא גיבור. זה לא שלא היו סימנים מקדימים. רמזים. כתובות [.....]