V-ROD

יחידה 101

26/02/2016 // 10 תגובות

מאת: דניאל "מיצו" פטרי לא יודע איך זה התחיל. האם זו איזו התניה פבלובית? האם יצא שמתישהו במהלך אותו בוקר שמעתי את הצלילים האלה והם [.....]