tammy gorali

"תמי יורדת לשטח" – טו מאץ' אקשן!

27/04/2016 // 0 תגובות

השיעור השני ממש חיכיתי וציפיתי לשיעור השני. אני רוצה ללמוד, לדעת, להצליח אבל בעיקר כי היה לי כיף, אפילו רכשתי בין השיעורים כפפות במידה [.....]

"תמי יורדת לשטח" – ההתחלה

20/04/2016 // 4 תגובות

פרולוג כבר הרבה שנים זה במחשבותי, זה בתכנון עתידי, זה בתודעה, הלוא את האופנועים אני מרגישה ברגליים, בלב ובראש כבר כל כך הרבה שנים אז איך לא [.....]