show your bike

#5 Show Your Bike

03/06/2019 // 5 תגובות

צילם: אסף רחמים בשישי האחרון התקיים אירוע "שו-יור-בייק" מס. 5, וראשית אני רוצה להודות ל"עופר-אבניר" שפרשו חסותם על התצוגה, אירחו [.....]

אצל האח הגדול

01/07/2017 // 5 תגובות

האח הגדול שלי כשרוני שזה בלתי נתפס. רק בזכותו הפכתי לרוכב, אחרי שהקפתי נוטף ריר את הג'אוה 88 שקנה בשנת 1992. איך העז להמרות את פיו של אבינו [.....]