DAELIM ROADWIN

קטן, לא פג'רו ולא ואראדרו

07/09/2018 // 5 תגובות

גילוי נאות, גילוי נאות! האופנוע עליו אני הולך לספר לכם, ניתן לי כרכב ת"ש צמוד ע"י חברת אלבר-מוטו בה אני עובד. יש כלל בעיתונות שאתה לא [.....]