רונין

מזלג הגירדר

22/03/2016 // 2 תגובות

לכתבתו של מיצו על הרונין, צורף סרטון של האופנוע שם הסביר יצרן הרונין לג'יי לנו את הסיבות שהובילו להעדפתו את מזלג הגירדר על פני המזלג [.....]