קפה-רייסרס

תעשה קפה!

22/05/2017 // 7 תגובות

מכל העשיה המבורכת שלו בפולגז ז"ל, אהב אבי פרידמן את טור העורך שלו יותר מכל, וכששאלתי אותו אם יש משהו מהחומרים ההם שנעלמו שאולי ירצה ששוב [.....]