השומר החדש

שומר אחי אנוכי!

26/01/2019 // 6 תגובות

  התנדבות באין משילות מאות אגודות התנדבות פועלות בשראל, חלקן ממלאות את מקום השלטון שקצרה ידו, רוחו או חישקו והוא לא עושה את מה שמצופה [.....]