דוך-נ-דוך

אנדורו ורטיקלי דוך-N-דוך

29/03/2017 // 2 תגובות

כשחשבתי על זה אחר כך נזכרתי שלא לגמרי דייקתי כשכתבתי בהקדמה כאן שמזה כ-9 שנים לא התקיימה בארץ תחרות טיפוס גבעה. נכון שטיפוס גבעה מסורתי לא [.....]