Search Results for גלגלים בבוץ

ביום אחד סגריר

09/04/2017 // 2 תגובות

לכל איש יש ראש ובכל ראש מקננת תולעת ושמה דודא. תוצאות הקינון הזה יוצאות לאור יום אחד בהיר כשאיש עושה מעשה חריג, משתגע או מתחרפן, לטובה או [.....]
1 2