MotoGP: חול בגלגלי הקטאר

על ידי רענן כרמיאלי בהגיגים

בשעה טובה נגמרה הפגרה, נכנסה עונת 2018 במוטוGP, וכרגיל החלה בקטאר. אך השנה נכונה לנו הפתעה: בעקבות [.....]

2 תגובות

דוגיגי דעות

Du_vintage bike guide_7
Du_dug video banner_5