שלום עליכם: "הבאגר"

על ידי עמיר הזאב שבתאי בהגיגים

תמונות: נ.ש הבאגר תעלומה הוא ליהודי הכותב מחרוזת מילים זו. אין זאת כי אם פלא של ממש הוא הבאגר: [.....]

4 תגובות

דוגיגי דעות

Du_vintage bike guide_7
Du_dug video banner_5